Ishami ry'Ubuyobozi n'Imari

Ishami ry’Ubuyobozi n’Imari rigizwe n’aba bakurikira:

1.   Umuyobozi w’Ishami

2.   Umucungamari

3.   Umucungamutungo

4.   Ushinzwe ububiko bw’inyandiko

5.   Umunyamabanga rusange

Ishami ry’Ubuyobozi n’Imari rishinzwe:

Gucunga neza imari y’Ikigo;

Gucunga neza umutungo w’Ikigo;

Gucunga neza inyandiko z’ikigo n’ubushyinguro bwazo;

Kwimakaza imibanire myiza y’Ikigo n’abakigana

Social

Meteo on Twitter

Meteo on Facebook