Ijambo ry'ikaze ry'Umuyobozi Mukuru wa Meteo Rwanda

                                                                   Aimable GAHIGI

                      Umuyobozi mukuru akaba n'uhagarariye u Rwanda muri WMO

Ubuyobozi bukuru bw’Ikigo cy’Igihugu gishinzwe Ubumenyi bw’Ikirere (Meteo Rwanda) bubahaye ikaze kuri uru rubuga, kandi turizera tudashidikanya ko muzahasanga amakuru menshi ajyanye n’imikorere, inshingano n’intego z’ikigo.

Meteo Rwanda ni ikigo cya Leta gifite ubuzima gatozi n’ubwigenge mu miyoborere, mu micungire y’umutungo n’abakozi bayo kikaba cyarashyizweho n’itegeko Nimero 54bis/2011 ryo kuwa 14/12/2011; mu Igazeti ya Leta Nimero 04 yo kuwa 23/01/2012.

Meteo Rwanda ifite inshingano zo gushyira mu bikorwa Politiki ya Leta mu bijyanye n’Ubumenyi bw’Ikirere ikoresheje uburyo bugezweho mu nyigo, ubushakashatsi, mu guhuza no guteza imbere gahunda mu rwego rw’Ubumenyi bw’Ikirere.

Kuri uru rubuga muzahasanga mu buryo bwimbitse inshingano z’Ikigo ndetse tugira uruhare mu iterambere ry’imibereho myiza y’abaturage.

Dukorana n’ibigo mpuzamahanga mu buryo butandukanye ariko cyane cyane mu bushakashatsi bujyanye n’ubumenyi bw’ikirere ndetse no mu ishyirwa mu bikorwa ry’ibiba byavuye muri ubu bushakashatsi hagamijwe imibereho myiza y’ikiremwamuntu.   

Turabashishikariza gusura uru rubuga kenshi uko mubishoboye kuko haba hari amakuru menshi agezweho ajyanye n’ibiri kubera mu kigo.

Mwanadufasha kandi kujya muduha ibitekerezo mu rwego rwo kugira ngo tunoze neza imikorere y’urubuga rwacu ndetse no kugira ngo turusheho kubagezaho serivise nziza uko mubyifuza.

Imana ibahe umugisha!!

Social

Meteo on Twitter

Meteo on Facebook